Category Archives: TÀI CHÍNH

CREDIT GUARANTEE FUND

QUY BAO LANH TIN DUNG

Tên tổ chức UBNND tp HN/ Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV(Quỹ bảo lãnh tín dụng Hà nội) Thế mạnh Bảo lãnh tín dụng cho các khoản vay của DNNVV Chức năng Hỗ trợ chính sách Nghiên cứu Xây dựng năng lực Tài chính   ✔ Khác Dịch vụ Chung Quản trị Sản xuất/ Công nghệ Tiếp cận thị trường ... Read More »

VIETCOMBANK

vietcombank

Tên tổ chức Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Thế mạnh Ngân hàng bán lẻ / hỗ trợ DNNVV Một trong các ngân hàng được ủy thác SMEDF Chức năng Hỗ trợ chính sách Nghiên cứu Xây dựng năng lực Tài chính  ✔ Khác Dịch vụ Chung Quản trị Sản xuất/ Công nghệ Tiếp cận thị trường Tiếp cận ... Read More »

SMEDF

logo smedf

Tên tổ chức Quỹ Phát triển DNNVV (SMEDF) Thế mạnh Cung cấp các khoản vay với thời hạn tới 7 năm, lãi suất tới 7% trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, chế biến và xử lý rác thải Chức năng Hỗ trợ chính sách Nghiên cứu Xây dựng năng lực ✔ Tài chính ✔ Khác ✔ Dịch vụ ... Read More »

Translate »