Category Archives: NHÂN SỰ

HAUI

logo haui

Tên tổ chức Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI) Thế mạnh Hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV, ví dụ như cung cấp các công cụ kiểm tra sản phẩm và trang thiết bị, v.v… Chức năng Hỗ trợ chính sách Nghiên cứu ✔ Xây dựng năng lực ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung Quản trị Sản xuất/ Công ... Read More »

VJCC

logo vjcc

Tên tổ chức Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) Thế mạnh Mô hình đào tạo kinh doanh kiểu Nhật dành cho  các CEO Chức năng Hỗ trợ chính sách Nghiên cứu Xây dựng năng lực ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung Quản trị ✔ Sản xuất/ Công nghệ ✔ Tiếp cận thị trường ... Read More »

INBUS

logo inbus

Tên tổ chức Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) Thế mạnh Nghiên cứu năng lực kinh doanh, đào tạo quản lý và đào tạo về quản trị nhân lực Chức năng Hỗ trợ chính sách Nghiên cứu  ✔ Xây dựng năng lực  ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung Quản trị  ✔ Sản xuất/ Công nghệ ... Read More »

Translate »