Category Archives: QUẢN TRỊ

SMEDEC 2

LOGOSMECED2_1600px(150ppi)

Tên tổ chức Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2 ) Thế mạnh 05 mảng hoạt động chính hỗ trợ DN của SMEDEC 2: 1)  Năng suất xanh (MFCA…), Tiết kiệm năng lượng, Biến đổi khí hậu… 2)    Tư vấn đào tạo năng suất chất lượng: ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, HACCP, ... Read More »

CSID – DOIT

Logo doit

Tên tổ chức Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ trực thuộc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Thế mạnh –    Cung cấp, triển khai dịch vụ giúp các doanh nghiệp hoạt động Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ –    Tham mưu cơ chế chính sách phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố –    Là ... Read More »

SHTP

Logo SHTP

Tên tổ chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM Thế mạnh Đầu mối một cửa về xúc tiến và cấp phép đầu tư, quản lý và hỗ trợ dự án đầu tư tại SHTP. Chức năng Hỗ trợ chính sách x Nghiên cứu x Xây dựng năng lực x Tài chính Khác Dịch vụ Chung x Quản trị ... Read More »

SMEDEC 1

SMEDEC 1

Name of Organization SMEDEC 1 (SME DevelopmentSupport Center 1) Strength Mass metrology (all industries) Function Policy support   Research  ✔ Capacity Building   ✔ Funding   Other   Service General consultation window   Management  ✔ (training & consultation in metrology) Production/Technology  ✔  (mass metrology) Market access   Fund access   HRD   Department in charge Division of Metrology Person in charge (1) ... Read More »

VJCC

logo vjcc

Tên tổ chức Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) Thế mạnh Mô hình đào tạo kinh doanh kiểu Nhật dành cho  các CEO Chức năng Hỗ trợ chính sách Nghiên cứu Xây dựng năng lực ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung Quản trị ✔ Sản xuất/ Công nghệ ✔ Tiếp cận thị trường ... Read More »

TAC

logo tac

Tên tổ chức Trung tâm hỗ trợ DNNVV, phía Bắc (thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư) Thế mạnh Tư vấn tại doanh nghiệp, quản lý dự án Chức năng Hỗ trợ chính sách ✔ Nghiên cứu Xây dựng năng lực ✔ Tài chính Khác ✔ Dịch vụ Chung ✔ Quản trị ✔ Sản xuất/ Công nghệ ✔ Tiếp cận thị ... Read More »

HAPI

HAPI

Tên tổ chức Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HAPI) Thế mạnh Phát triển nguồn lực nhân sự cho DNNVV, tư vấn và vườn ươm doanh nghiệp Chức năng Hỗ trợ chính sách  ✔ Nghiên cứu  ✔ Xây dựng năng lực  ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung  ✔ Quản trị Sản xuất/ Công nghệ ... Read More »

Translate »