Category Archives: THỊ TRƯỜNG

VIETTRADE HCM

logo-vietrade

Tên tổ chức Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Thế mạnh Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu Chức năng Hỗ trợ chính sách x Nghiên cứu x Xây dựng năng lực x Tài chính x Khác   Dịch vụ Chung x Quản trị   Sản xuất/ ... Read More »

NASATI

LOGO NASATI

Tên tổ chức Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NASATI) Thế mạnh NASATI cung cấp một nền tảng về thị trường để phục vụ cung cầu về công nghệ Chức năng Hỗ trợ chính sách  ✔ Nghiên cứu  ✔ Xây dựng năng lực  ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung  ✔ Quản trị  ✔ Sản xuất/ ... Read More »

VCCI

VCCI-LKDNV

Tên tổ chức Trung tâm hỗ trợ phát triển DNNVV (SME PC) – VCCI Thế mạnh Hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn, công nghiệp phụ trợ, và thương mại Chức năng Hỗ trợ chính sách ✔ Nghiên cứu ✔ Xây dựng năng lực ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung Quản trị ✔ Sản xuất/ Công nghệ Tiếp cận thị ... Read More »

VIETTRADE

logo-vietrade

Tên tổ chức Cục xúc tiến đầu tư Việt Nam  (VIETRADE) Thế mạnh VIETRADE xúc tiến các hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các công ty nước ngoài Chức năng Hỗ trợ chính sách Nghiên cứu ✔ Xây dựng năng lực Tài chính Khác Dịch vụ Chung Quản trị Sản xuất/ Công nghệ Tiếp cận ... Read More »

Translate »