CREDIT GUARANTEE FUND

Tên tổ chức UBNND tp HN/ Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV(Quỹ bảo lãnh tín dụng Hà nội)
Thế mạnh Bảo lãnh tín dụng cho các khoản vay của DNNVV
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực
Tài chính   ✔
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn   ✔
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Phòng Nghiệp vụ 1
Nhân sự Lý Hoàng Thư, Trưởng phòng nghiệp vụ 1
Địa chỉ liên hệ lyhoangthu@yahoo.com   

Comments are closed.

Translate »