Hội nghị Mạng lưới các đơn vị hỗ trợ phát triển doanh nghiệp lần I tại Hà Nội năm 2017

Hoi nghi mang luoi cac don vi ho tro phat trien doanh nghiep lan 1

Hội nghị Mạng lưới các đơn vị hỗ trợ phát triển doanh nghiệp lần I tại Hà Nội năm 2017 do Tổ chuyên gia JICA phối hợp Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức vào ngày 19 tháng 9 năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị có sự tham gia của hơn 40 khách mời đến từ 17 đơn vị cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp (BDS) đang đóng trên địa bàn Thành phố. (Các đơn vị tham gia bao gồm: Cục Phát triển Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, TAC – Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp phía Bắc thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VJCC, VASI, STAMEQ, VNPI, QUACERT/INCENTEC, SMEDEC, INBUS, NATEC, NASATI, SMEDF, Vietcombank, Quỹ Bảo lãnh Tín dụng DNNVV và HNEW – Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.)

Tại Hội nghị các chuyên gia JICA giới thiệu tổng quan về Dự án thu thập thông tin về doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố. Trong đó, tập trung giới thiệu triển khai hai hoạt động chính: Tìm kiếm doanh nghiệp tham gia dự án thí điểm chẩn đoán và cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động (Cụ thể đã tìm kiếm 5 DN tại HN tham gia dự án); Hỗ trợ xây dựng hình thành mạng lưới các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Cũng tại Hội nghị nhóm chuyên gia đã thông qua lộ trình tiến độ chương trình dự án trong thời gian tới nhằm chia sẻ thông tin để các đơn vị tham gia nắm bắt và tham gia đầy đủ. Thông qua buổi họp, các đơn vị BDS cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia xây dựng một Mạng lưới BDSP nhằm hỗ trợ toàn diện các doanh nghiệ nhỏ và vừa (DNNVV).

Mục tiêu của Dự án là xây dựng thành công một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ phát triển doanh nghiệp, và nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp cho nhân sự của các tổ chức này đạt đến mức độ họ có thể đưa ra các phân tích đánh giá sơ bộ cho các DNNVV, và giới thiệu cơ quan BDS phù hợp để hỗ trợ chuyên sâu hơn. Việc này sẽ cho phép nhiều hơn các DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị bằng cách tận dụng hiệu quả hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp có sẵn. Đây sẽ một công cụ thuận lợi trợ giúp cho việc triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV mới được ban hành vào tháng 6/2017 vừa qua.

Phát biểu tại Hội thảo trong vai trò là đơn vị điều phối hoạt động mạng lưới các đơn vị cung cấp dịch vụ phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội được JICA lựa chọn, Ông Lê Văn Quân – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Hà Nội chia sẻ:

Hà Nội là Thủ đô, Trung tâm của cả nước, có số lượng doanh nghiệp lớn, hiện tại Hà Nội có khoảng 230.000 doanh nghiệp, trong đó có
tới 97% là DNNVV. Các DNNVV có qui mô, nguồn lực cũng như các kỹ năng, trình độ quản lý doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Để có thể hỗ trợ một cách thiết thực kịp thời các vấn đề DNNVV gặp phải trong quá trình hoạt động, cần có hệ thống dịch vụ hỗ trợ toàn diện mà ở đó doanh nghiệp có thể tin tưởng chia sẻ và nhận được các tham vấn, tư vấn hoặc các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Đó là vai trò nhiệm vụ của mỗi tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Mỗi tổ chức với vai trò, chức năng và sứ mệnh của mình sẽ có thế mạnh riêng cần được tập trung vào một mạng lưới, ở đó nhu cầu doanh nghiệp gặp được chuyên gia tham vấn chính xác vấn đề và giải pháp khắc phục. Tuy nhiên hiện nay, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức còn có sự chồng chéo và chưa định hình rõ đâu là ưu thế, thế mạnh hàng đầu của đơn vị. Chính bởi vậy, trong vai trò đơn vị điều phối, Trung tâm hỗ trợ DNNVV mong muốn tại hội thảo này các đơn vị cùng chia sẻ, nhận định thế mạnh, chức năng, nhiệm vụ đang thực hiện và sẵn sàng đáp ứng hỗ trợ DNNVV khi gặp văn đề cần tháo gỡ. Thông tin dữ liệu thu thập tại Hội thảo sẽ được xác nhận và cung cấp rộng rãi để doanh nghiệp nắm bắt, tiếp cận. Trung tâm hỗ trợ DNNVV Hà Nội tin tưởng rằng đây sẽ là bước khởi đầu tạo nền móng hình thành hệ thống mạng lưới hợp tác các đơn vị để thực hiện tốt công tác hỗ trợ DNNVV, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các DNNVV Hà Nội trong thời gian tới.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »