INBUS

Tên tổ chức Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)
Thế mạnh Nghiên cứu năng lực kinh doanh, đào tạo quản lý và đào tạo về quản trị nhân lực
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Viện nghiên cứu & phát triển Việt Nam(INBUS )
Nhân sự Mr. Nguyen Manh Quan, Giám đốc viện
Địa chỉ liên hệ nmquan54@gmail.com; nmquan.public@yahoo.com
Website http://inbus.vn/

 

Comments are closed.

Translate »