Tin tức Mạng lưới BDSP Đồng hành phát triển doanh nghiệp Việt 6 Tháng Tư, 2018 Bản số 4

Phần 3 của khóa đào tạo Tư vấn và Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ với 10 doanh nghiệp thí điểm đã được triển khai thành công tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến 16 tháng 3.

Qua ba phiên làm việc vừa qua từ tháng 11 năm 2017 tới tháng 3 năm 2018, 10 doanh nghiệp tham gia đã cải thiện đáng kể trong quá trình sản xuất, cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khách hàng mới và quản lý hàng tồn kho. Nghiệp vụ kế toán quản lý và kế toán chi phí, các biện pháp 5S và Kaizen đã được giới thiệu. Đối với công tác triển khai thực hiện hoạt động 5S và Kaizen, sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu doanh nghiệp như Chủ tịch HĐQT/Giám đốc là chìa khóa để thành công, đồng thời việc tổng hợp và quản trị, sử dụng dữ liệu hiệu quả là then chốt để kiểm soát các chi phí và theo dõi hiệu quả sản xuất. Tại Hà Nội, 5 doanh nghiệp thí điểm đã được nhóm tư vấn và các chuyên gia Nhật Bản giới thiệu kết nối với các công ty Nhật Bản tại triển lãm FBC được tổ chức ngày 8-9 tháng 3. Tại Thành phố Hồ Chí Minh,các doanh nghiệp thí điểm đã được kết nối, gặp gỡ các công ty Nhật Bản tại “Ngày hội Tìm kiếm Nhà cung cấp công nghiệp Hỗ trợ” vào ngày 14 tháng 3 , diễn ra trong Đợt 3 của chương trình. Một trong thách thức, hạn chế chủ yếu đặt ra là các công ty cần phải đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật (về chất lượng và số lượng) của các công ty Nhật Bản đặt ra. Đồng thời, các kĩ năng về hoạt động marketing và tiếp thị bán hàng cũng cần phải được cải thiện. Vì vậy, sự hỗ trợ liên tục từ mạng lưới các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ là cần thiết để cải thiện năng lực quản lí sản xuất và chất lượng của các công ty. Trong Đợt 4 của chương trình sắp tới, các hoạt động liên kết doanh nghiệp (networking) với các công ty Nhật Bản sẽ được tổ chức trong ngày 22/5 tại Hà Nội và ngày 30/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ khai mạc của chương trình đào tạo của SMRJ đã tổ chức vào ngày 26/3 tại Hà Nội và ngày 28/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

SMRJ (Cơ quan xúc tiến DNNVV ở Nhật Bản) đã bắt đầu khóa đào tạo cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào ngày 26 và 28 tháng 3 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc được tổ chức tại Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC-Hà Nội và VJCC-HCMC) với sự tham gia của đại diện các cơ quan như Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp nhỏ và và Nhật Bản (SMRJ), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (AED), Đại sứ quán Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) và các cơ quan liên quan, các học viên của khóa học là cán bộ các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.. Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp – Ông Hồ Sỹ Hùng và Giám đốc điều hành SMRJ đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ. Chương trình đào tạo cho các nhân viên hỗ trợ SME sẽ được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 6, trong đó có 5 buổi đào tạo cho mỗi tháng (tổng cộng 20 ngày). Các chủ đề bao gồm: (i) chiến lược / kế hoạch quản lý của doanh nghiệp vừa và nhỏ và chu trình Lập kế hoạch, Thực hiện, Điều tra, và Điều chỉnh (PDCA) (tháng 3/ giai đoạn 1), (ii) Chất lượng, Chi Phí và Giao hàng (QCD) tại các địa điểm sản xuất (tháng 4 / giai đoạn 2.), (iii) quản lý tài chính (tháng 5 / giai đoạn 3) và (iv) tiếp thị B2B và xây dựng năng lực cho các nhân lực hỗ trợ SMEs (tháng 6/ giai đoạn 4.).

Báo cáo giữa kỳ của Dự án JICA (22/3 tại TP HCM và ngày 26/3 tại Hà Nội)

Tại HCMC, báo cáo giữa kỳ của dự án JICA được công bố tại Hội thảo diễn ra vào ngày 22/3 với sự tham dự của các đại biểu từ phía JICA, JETRO và 10 đơn vị tham gia mạng lưới. Tại Hà Nội, báo cáo giữa kỳ đã được công bố vào ngày 26/3 , sau khi khai mạc khóa tập huấn SMRJ vào buổi sáng. Bài thuyết trình của ông Furukawa – trưởng nhóm tư vấn của JICA đã nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp từ các đại diện của AED, VCCI, VNPI và SMEDF. Rất nhiều các tổ chức đã yêu cầu được JICA tiếp tục hỗ trợ để phát triển và đào tạo năng lực. Đồng thời, tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển mạng lưới BDSP sau khi Dự án JICA này kết thúc đã được nhiều đơn vị tham gia nhấn mạnh.

SMRJ (“Hỗ trợ DNNVV Nhật Bản” trong sơ đồ dưới đây), với nguồn lực chỉ gồm 800 nhân viên, phục vụ 3,81 triệu khách hàng SME bằng cách quản lý hiệu quả Mạng lưới Hỗ trợ DNNVV. Mạng lưới hợp tác với hơn 4.000 chuyên gia, các trung tâm hỗ trợ DNNVV của chính quyền địa phương tại 47 quận (tương đương với các tỉnh của Việt Nam), và hợp tác với hơn 500 Phòng Thương mại và Công nghiệp trên khắp Nhật Bản, và nhiều hơn nữa. SMRJ hỗ trợ phát triển năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách tổ chức các buổi đào tạo xuyên suốt năm. SMRJ (“Hỗ trợ DNNVV Nhật Bản” trong sơ đồ dưới đây), với nguồn lực chỉ gồm 800 nhân viên, phục vụ 3,81 triệu khách hàng SME bằng cách quản lý hiệu quả Mạng lưới Hỗ trợ DNNVV. Mạng lưới hợp tác với hơn 4.000 chuyên gia, các trung tâm hỗ trợ DNNVV của chính quyền địa phương tại 47 quận (tương đương với các tỉnh của Việt Nam), và hợp tác với hơn 500 Phòng Thương mại và Công nghiệp trên khắp Nhật Bản, và nhiều hơn nữa. SMRJ hỗ trợ phát triển năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách tổ chức các buổi đào tạo xuyên suốt năm.

Hà Nội Buổi họp Mạng lưới lần thứ hai vào Thứ sáu ngày 18/5 Chủ đề “Tiếp cận Tài chính”

Nằm trong khuôn khổ Dự án JICA, Tổ tư vấn JICA, HAPI và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đặt mục tiêu thiết lập một hệ thống hỗ trợ DNNVV toàn diện để có thể cùng nhau giải quyết những vấn đề của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để phát triển mạng lưới, chúng tôi đã phát hành bốn bản tin BDSP (Tháng 8 / 9 / 12 / 3), xây dựng 1 nhóm Facebook vào tháng 8, tổ chức 1 buổi gặp gỡ vào tháng 9 và thành lập trang web cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (http://vietnamsmes.org/) vào tháng 1/2018. Vào ngày 18 tháng 5 (Thứ sáu), HAPI và Tổ tư vấn JICA dự kiến tổ chức Buổi họp Mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp lần thứ 2 tại Hà Nội với chủ đề “Tiếp cận Tài chính”. Phiên họp 1 bao gồm (i) phát biểu của các tổ chức tài chính (SMEDF, Ngân hàng thương mại và Quỹ bảo lãnh tín dụng) và (ii) Buổi hỏi đáp giữa các SMEs và các tổ chức tài chính. Chúng tôi sẽ yêu cầu từng nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ SME cùng với mỗi một doanh nghiệp vừa và nhỏ thảo luận về những trở ngại của SME trong việc tiếp cận tài chính. Trong phần 2 của chương trình, “Nói về tương lai của mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp”, các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp sẽ thảo luận kỹ lưỡng về việc hỗ trợ doanh nghiệp SME trong tương lai thông qua mạng lưới hỗ trợ DNNVV và tập trung vào chủ đề “Chia sẻ thông tin” để tạo ra một sự hiệp lực cho việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc nội địa hóa dự án JICA và sự tham gia và đóng góp của các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp là rất cần thiết để tạo nên một mạng lưới bền vững hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. (Hãy xem Facebook của chúng tôi để có thêm thông tin cụ thể) Thành phố Hồ Chí Minh Buổi họp Mạng lưới lần thứ hai vào cuối tháng 5/ đầu tháng 6 Tại Thành phố Hồ Chí Minh, CSID-DOIT và Tổ tư vấn JICA dự kiến sẽ có Buổi họp mạng lưới lần thứ hai vào cuối tháng 5/ đầu tháng 6. Chương trình dự kiến sẽ bao gồm (i) Giới thiệu ví dụ cụ thể về một trường hợp hỗ trợ SME của một đơn vị trong mạng lưới và (ii) “Các hoạt động xây dựng kết nối doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ trong năm 2018” bởi CSID-DOIT. Trong phần thứ hai, CSID-DOIT sẽ giới thiệu về các hoạt động kết nối doanh nghiệp, và tiếp theo sẽ là thảo luận về việc hợp tác trong tương lai giữa các đơn vị thành viên trong Tp. HCM. Các đơn vị thành viên đã hoạt động rất tích cực trong các buổi họp tổ chức tại Tp HCM. Chúng tôi mong rằng, với các hoạt động tích cực từ phía các bạn, buổi họp mạng lưới tiếp theo sẽ là cơ hội tốt để mọi thành viên đào sâu và đẩy mạnh Mạng lưới bằng cách biết rõ hơn về nhau, chia sẻ các quan điểm và kinh nghiệm, và bằng việc thảo luận và xem xét các hoạt động hợp tác tương lai giữa các đơn vị thành viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »