Phiên đầu tiên của chương trình Đào tạo và Tư vấn của BDSP cho 10 doanh nghiệp thí điểm

Phiên đầu tiên của chương trình Đào tạo và Tư vấn của BDSP cho 10 doanh nghiệp thí điểm đã kết thúc thanh công tại Hà Nội và Tp HCM từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 11. Mục tiêu của chương trình là xây dựng nhân sự hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các tổ chức tâm điểm BDS, có khả năng cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các DNVVN với sự hỗ trợ của Mạng lưới BDSP. Có tổng cộng 12 nhân sự BDS từ 6 tổ chức hỗ trợ (2 HAPI, 1 TAC North và 3 VASI tại Hà Nội cùng 3 CSID-DOIT, 2 TAC South và 1 SHTP tại Tp HCM) đã tham gia phiên đào tạo trong vòng 5 ngày tại mỗi thành phố. Nội dung của buổi đào tạo bao gồm chiến lược quản trị, quản lý sản xuất (bao gồm 5S, Kaizen, phát triển nguồn nhân lực, quản lý quy trình, quản lý kho, v.v…), quản trị doanh nghiệp, phân tích tài chính, kế toán quản trị, hoạt động kinh doanh, hệ thống lương và tài chính. Vào ngày 14/12 các cuộc họp tổng kết qua Skype, kết nối Hà Nội / Tp HCM và Nhật Bản đã diễn ra để xác nhận 1) các nội dung tư vấn đã được thống nhất tại mỗi công ty và phương pháp theo dõi và 2) các vấn đề cần được xử lý tại mỗi công ty (được coi như bài tập về nhà), trước phiên làm việc tiếp theo diễn ra vào tháng 1/2018.

Hinh anh phien 1 Hinh anh phien 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »