SHTP

Tên tổ chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM
Thế mạnh Đầu mối một cửa về xúc tiến và cấp phép đầu tư, quản lý và hỗ trợ dự án đầu tư tại SHTP.
Chức năng Hỗ trợ chính sách x
Nghiên cứu x
Xây dựng năng lực x
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung x
Quản trị x
Sản xuất/ công nghệ x
Tiếp cận thị trường x
Tiếp cận vốn x
Phát triển nhân lực x
Khác x
Phòng ban đầu mối 1/ Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Nhân sự 1/ Bà Lê Bích Loan – Phó Trưởng ban

2/ Ông Lê Thành Nhân – Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp.

3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên – Chuyên viên Phòng Quản lý Doanh nghiệp, thành viên mạng lưới Hỗ trợ doanh nghiệp tại TP.HCM.

Địa chỉ liên hệ lbloan.shtp@tphcm.gov.vn

ltnhan.shtp@tphcm.gov.vn

nttuyen.shtp@tphcm.gov.vn

 

ULR http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »