SMEDEC 2

Tên tổ chức Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2 )
Thế mạnh 05 mảng hoạt động chính hỗ trợ DN của SMEDEC 2:

1)  Năng suất xanh (MFCA…), Tiết kiệm năng lượng, Biến đổi khí hậu…

2)    Tư vấn đào tạo năng suất chất lượng: ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, HACCP, 5S, 7 công cụ, Lean, Chuỗi giá trị,…

3)    Xúc tiến thương mại và đầu tư

4)    Chuyển giao thiết bị và Công nghệ

5)   Chứng nhận sản phẩm

Chức năng Hỗ trợ chính sách X
Nghiên cứu X
Xây dựng năng lực X
Tài chính
Khác X
Dịch vụ Chung X
Quản trị X
Sản xuất/ công nghệ X
Tiếp cận thị trường X
Tiếp cận vốn X
Phát triển nhân lực X
Khác X
Phòng ban đầu mối 1.      Phòng Hợp tác Quốc tế

2.      Phòng Tư vấn

3.      Phòng Đào tạo

Nhân sự 1.      Ms. Nguyễn Thị Thu Phương – Phó Giám đốc , phụ trách SMEDEC 2

2.      Ms. Nguyễn Thị Thu Hà – Điều phối Dự án P. HTQT

3.      Ms. Phạm Minh Chi/ Mr. Lê Đình Khôi: Phó Trưởng Phòng Tư vấn

4.      Ms. Nguyễn Thái Thuỳ Hoa: Trưởng phòng Đào tạo

Địa chỉ liên hệ 1.      Ms. Phương: pphuonghm@gmail.com

2.      Ms. Thu Hà: Mileyhanguyen297@gmail.com/ hantt@smedec.com

3.      Ms Chi: phamminhchi2212@gmail.com/ Mr. Khoi: khoidhsx@gmail.com

4.      Ms. Hoa: nguyenthaithuyhoa@gmail.com

ULR Smedec.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »