VASI

Tên tổ chức Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam  (VASI)
Thế mạnh VASI hỗ trợ các ngành công nghiệp phụ trợ
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Hỗ trợ  (SIDEC)
Nhân sự (1) Dr. Truong Thi Chi Binh (Ms.), Phó Giám đốc và Tổng Thư ký của VASI, Giám đốc SIDEC
(2) Mr. Nguyen Manh Linh, Phó Giám đốc SIDEC
(3) Mr. Son Nguyen Ngoc, Chuyên gia tại VASI
Địa chỉ liên hệ (1) truongchibinh@vasi.org.vn; truongchibinh@gmail.com
(2) ngmanhlinh@yahoo.com.vn
(3) sonnguyenngocvn@gmail.com
Website http://vasi.org.vn/

 

Comments are closed.

Translate »