VNPI HCM

Tên tổ chức Viện Năng suất Việt Nam

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Thế mạnh 1       Nghiên cứu chuyên sâu về năng suất và các giải pháp nâng cao năng suất

2       Tư vấn áp dụng giải pháp cải tiến năng suất, chất lượng

3       Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

4       Đánh giá và chứng nhận thực hành tốt 5S

5       Tuyên truyền quảng bá về năng suất

6       Triển khai các chương trình, dự án của APO tại Việt Nam: Hội nghị, hội thảo,  đào tạo, E-learning

Chức năng Hỗ trợ chính sách X
Nghiên cứu X
Xây dựng năng lực X
Tài chính  
Khác  
Dịch vụ Chung X
Quản trị X
Sản xuất/ công nghệ  
Tiếp cận thị trường  
Tiếp cận vốn  
Phát triển nhân lực X
Khác  
Phòng ban đầu mối Phòng tư vấn và đào tạo
Nhân sự (1)    Ms. Nguyễn Thị Vân – Giám Đốc

(2)    Nguyễn Thị Thuý Hà – Phụ trách đào tạo

(3)    Nguyễn Mai Nhã Thuyên- Chăm sóc khách hàng

Địa chỉ liên hệ 64-66 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, TP.HCM

 

VNPIHCM: careline@vnpi-hcm.vn

ULR http://vnpi-hcm.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »